ARKIV

Här finns att läsa om SALK-aktiviteter som tidigare har ägt rum.

FRONTIERS IN LEADERSHIP RESEARCH 2007-2011

SEMINARIER FR O M 2006

 • Ledarskap under stress Gerry Larsson (FHS)
 • Ledarskap mot bättre vetande Mats Tyrstrup (CASL/HHS)
 • Kan man lära chefer att bli bättre ledare? Christer Sandahl (KI)
 • Ledarskapsutveckling inom högskola och näringsliv - skillnader och likheter Urban Bersten & Jan Seger (GIH)
 • Hierarik. Om ordning, makt och kristallisering Bengt Abrahamsson (FHS)
 • Delat ledarskap Lena Wilhelmsson (Högskolan Dalarna)
 • Ledarskap för optimering av den ekonomiska produktionen av kvalitet Marie-Louise Thorsén Lind (KI)
 • Ledarskap i kris Lykke Silfwerbrand & Anders Mattson (Lunds universitet/Crisis Management Support AB)
 • Ledarskap ur ett vuxenutvecklingsperspektiv Håkan Andersson & Susanna Göransson (GIH)
 • Ledarskap för viktigt för att utövas av chefer? Klart ledarskap - en approach till ledarträning Anders Risling (Provins Fem)
 • Blir idrottens ledare utbrända? Göran Kenttä (GIH)
 • Personlighet och begåvning Sofia Sjöberg (Assessio)
 • Konstnärlig metod för ledarskapsutveckling Julia Romanowska (SU)
 • Ledarskap – varför har vi så svårt att gå från teori till praktik? Carl Savage (KI)
 • Ledarskap när det smäller Maria Fors (FHS)
 • Sveriges bästa arbetsplats Gunilla Johansson (KI)
 • Proaktiv och reaktiv implementering av organisationsförändringar: Ledarskapets betydelse Magnus Sverke (SU)
 • Ledarskap och kreativitet ur ett emergensperspektiv Tomas Backström och Bengt Köping Olsson (MDH)
 • Kritiska händelser som utgångspunkt för ledarskapsstudier Matti Kaulio (KTH) 
 • Hur gör vi ledarskap till en del av lean? Pamela Mazzocato (KI)
 • Det biologiska ledarskapet Thomas Lundqvist
 • Clearing for action - ledarskap som relationelltfenomen Lucia Crevani (KTH)
 • Ledarskap och könsmärkta villkor Sophie Linghag (GIH)
 • Ledarskap och bestlutsfattande Mats Ericson (KTH)
 • Den hybrida chefens stress och tidsanvändning Lotta Dellve (KTH)
 • Organisatoriska mellanrum - den stora ledarutmaningen för välfärden? Mats Tyrstrup (CASL/HHS)
 • Att göra ett intensivt arbete hållbart Kristina Palm (KTH/KI)
 • Ledningsgruppen Otto Granberg (SU)
 • Kreativa forskare eller kreativ forskningsmiljö - vad ska vi satsa på? Christer Sandahl (KI)
 • Makt och etik i ledarskapsundervisning - ett verkligt case Kristina Palm (KTH/KI) och Charlotta Torke (KTH)
 • Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön Gunnar Aronsson och Sara Göransson (SU) 
 • Organisatoriska mellanrum - quid novum?  Mats Tyrstrup (CASL/HHS)

NÄTVERKSTRÄFFAR

7 DECEMBER 2010 firades SALK:s 5-årsjubileum med festligheter vid KTH. Eftermiddagen inleddes med seminarier och avslutades med buffé med Dans- och cirkushögskolans rektor Efva Lilja som key note speaker.
23 OKTOBER 2008 var det dags för en heldagsträff vid GIH, den här gången på temat "Ledarskap inom offentlig sektor, näringsliv och idrott: ömsesidigt lärande – myt eller verklighet?"
14 MARS 2006 träffades ett fyrtiotal forskare och lärare från Karolinska Instiutet, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Försvarshögskolan, Handelshögskolan, Ersta-Sköndal högskola, Södertörns högskola, Linköpings universitet och Arbetslivsinstitutet. Det blev en heldag med möjlighet att presentera sig och sin verksamhet för varandra och att knyta nya kontakter. Se Blädderblocksgalleri(öppnas i nytt fönster)

I AUGUSTI 2004 ägde en "förträff" rum på Gotland, innan SALK bildats. Bilder från träffen > >


 

Upp igen!